სულ მცირე 20,000 ადამიანი საჭიროებს შინ მოვლას, ამჟამად კი მათგან მხოლოდ 5%-ს მხარდაჭერაა შესაძლებელი.

ბოლო კვლევების თანახმად, რეგიონებში ხანდაზმულთა უმეტესობას აწუხებს არა მხოლოდ ფინანსური მდგომარეობა (რომელიც ასევე არ არის იმედისმომცემი),
არამედ მარტოობის განცდა და მიტოვების შიში. ხანდაზმულებში მარტოობა სხვადასხვა სოციალური, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ფაქტორების ერთობლიობის შედეგია.

GRCS თავისი შინ მოვლის პროგრამისა და 27 სოციალური დღის ცენტრის მეშვეობით ქვეყნის მასშტაბით უზრუნველყოფს სოციალურ და სამედიცინო დახმარებას ჩვენი თემის ყველაზე დაუცველი წევრებისათვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ საკუთარ თავზე ზრუნვა.


შენ შეგიძლია ამის შეცვლა!

ჩემი დონაცია

ყოველთვიური დონაცია

  • ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ფაქტორია, რომელიც აფერხებს ხანდაზმულთა მონაწილეობას სოციალურ აქტივობებში

  • სოფლად მცხოვრები ხანდაზმული ადამიანები განიცდიან მიტოვების შიშს, რომ „შეიძლება გარდაიცვალონ ისე, რომ ვერავინ გაიგოს"

  • ოგიერთ ხანდაზმულს ნაკლებად აქვს წვდომა ან იცნობს ტექნოლოგიას და საზოგადოებასთან ვირტუალური კავშირის ვერ ამყარებენ

როგორ ვეხმარებით მოსახლეობას?

- ჭრილობების მკურნალობა
- ინექციები
- კათეტერის მოვლა
- რეაბილიტაცია და პრევენცია
- სრული/ნაწილობრივი აბაზანები
- საცხოვრებელი ფართის დასუფთავება
- საკვები და სხვა საჭირო ნივთები

რა შეგიძლია გააკეთო შენ?
- შენ შეგიძლია წვლილი შეიტანო ხანდაზმულების ფიზიკური და მენტალური კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში.
- სოციალური იზოლაციისა და მარტოობის შემცირება.

საკონტაქტო ინფორმაცია

* აუცილებელი ველი

გადახდა

უაღრესად უსაფრთხო გადახდები 256-ბიტიანი SSL დაშიფვრის მეთოდის გამოყენებით, უსაფრთხოების უმაღლესი სტანდარტი.

დონაცია საკრედიტო ბარათით

უსაფრთხოების 3 ციფრიანი კოდი განთავსებულია ბარათის უკანა მხარეს